Học sinh múa xoèTrường TH Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua