Học online bậc mầm non còn nhiều nghi ngại

Học online bậc mầm non còn nhiều nghi ngại


Bắt đầu từ ngày 23/3, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành dạy học online. Việc dạy online ở bậc học này đã gây nhiều…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Bắt đầu từ ngày 23/3, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành dạy học online. Việc dạy online ở bậc học này đã gây nhiều…