[HỌC NHẢY POPPING] Bài 3 – Waving (Part2) – Body WaveBài 3 – Waving (part 2) đã lên sóng do đích thân đội trưởng thực hiện. Các bạn hãy chia sẻ để nhiều người biết đến dự án chia sẻ giáo trình dạy nhảy Popping rất bổ ích do Milky Way Academy thực hiện nhé!!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua