[Học nhảy Popping] Bài 2: Kỹ thuật Pop Hit————
Milky Way Academy
Trung tâm văn hoá thể thao Trung Hoà – Số 27A ngõ 139 Nguyễn ngọc vũ
Liên hệ:
0166.436.1453 (Sơn)
0163.468.1875 (Hường)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua