HỌC NHẢY CÙNG "THẦY" RABB | DẠY NHẢY "NẮNG ẤM XA DẦN – SƠN TÙNG MTP"| DANCE CLASS SERIES—-
Fanpage:
Tiktok ID: KatX.Team
Instagram: KatX.Team

Kris – Đào Cao Duy Kỳ :
Mon – Trần Trọng Phước :
Rabb – Mạnh Lê :
XTee – Phạm Tiệp :
Killua – Hoàng Quang Đức :
#KatX #KatXTiktok #DanceClass #SonTungMTP

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua