» Học múa cổ trang Trung Quốc cùng bạn thân – Quẩy cực dễ thương.– Ca khúc: Sương Tuyết Ngàn Năm ( 霜雪千年)
– Biểu diễn: Thố Thố & Ai Tử ( 醋醋x哀子)
– Hậu kỳ: Ai Tử (哀子)
– Biên vũ: Ái Lý Não Sư, Thố Thố Cucu, Ai Tử (爱李脑狮,醋醋cucu,哀子)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua