Học kỹ thuật biểu diễn trong diễn xuất cùng Danh hài Hữu Nghĩa và Khoá 32-34Giảng viên, Danh hài Hữu Nghĩa tiếp tục phân tích, giảng dạy môn Kỹ thuật biểu diễn trong diễn xuất cho các bạn học viên lớp Đào tạo diễn viên. Áp dụng thực tế vào tiểu phẩm XA NGƯỜI YÊU.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich