Học diễn xuất trước ống kính với Diễn viên Minh Cường | Khóa 26Giảng viên, Diễn viên Minh Cường tiếp tục giảng dạy môn Diễn xuất trước ống kính cho các bạn học viên, giảng viên khóa 26 lớp Đào tạo diễn viên…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich