Học Diễn xuất trước ống kính cùng Diễn viên Minh Cường – Khóa 20Các bạn học viên Khóa 20 lớp Đào tạo Diễn viên tại 21CEN đang học môn Diễn xuất trước ống kính cùng Diễn viên Minh Cường.
Đăng ký lớp học tại đây:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich