Học đàn vọng cổ trăng thu dạ khúc dây kép đàn chậmGiới thiệu các bạn gần xa thích học đàn vọng cổ mà không có điều kiện. Đây là bản đàn chậm để các bạn học cho dể . Các bạn thấy hữu ích…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu