Học đàn với Danh Cầm Hoàng Vủ : Phi Vân Điệp Khúc Dây ĐàoHọc đàn với Danh Cầm Hoàng Vủ : Phi Vân Điệp Khúc Dây Đào.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu