Học Đàn Tranh cơ bản | Áp dụng cách đi ngón , nốt và nhịp trong bài #Vào Rừng Hoa



#vietnamtraditionmusic#hocdantranh#nhacdantoc#tranghostettler
www.vietnamtraditionmusic.com

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu