Học đàn nguyệt cùng NS Vũ Tuấn – Học viện Âm nhạc quốc giaLớp học của Âm nhạc truyền thống Thăng Long tại cơ sở Hoàng Quốc Việt.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu