Học đàn hạ uy di với Thanh Giang (Phần4)Vọng Cổ Dây Kép 1,2.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu