Học đàn Hạ Uy Di với Thanh Giang (Phần3)Sâm Thương, Vọng Cổ 5, 6.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu