Học đàn Hạ Uy Di với Thanh Giang (Phần2)Vọng cổ dây đào 1, 2.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu