Học đàn Hạ Uy Di với Thanh Giang (Phần1)Rao vọng cổ & phi vân điệp khúc.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu