Học đàn guitar đệm hát cơ bản – Sử dụng hợp âm rải sáng tạo khi đệm đàn [HocDanGhiTa.Net][HocDanGhiTa.Net] Đệm hát cơ bản – Sử dụng hợp âm rải sáng tạo khi đệm đàn guitar
Bài viết +TAB chi tiết:
Xem phần 1 Cách quạt chả hợp âm sáng tạo:
Hướng dẫn vòng hợp âm theo phong cách Tommy Emmanuel:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu