Học Cimatron miễn phí : tập vẽ lại sản phẩm "tê cong 168-114" trong môi trường "SKETCHER"HỌC CIMATRON MIỄN PHÍ – Vẽ căn bản 2D. – Vẽ căn bản 3D. – Vẽ sản phẩm. – Thiết kế khuôn. – Lập trình nc căn bản. – Lập trình nc nân cao. – Tương tác trao…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve