Hộc Châu Phu Nhân – Dương Mịch, Trần Vỹ Đình, Từ Khai Sính | Nội dung, dàn diễn viên

Hộc Châu Phu Nhân – Dương Mịch, Trần Vỹ Đình, Từ Khai Sính | Nội dung, dàn diễn viên


TRUY CẬP FACEBOOK CỦA PHIM ĐỂ CẬP NHẬT PHIM NHANH NHẤT :

Phim : Hộc Châu Phu Nhân
Tên tiếng trung : 斛珠夫人
Tên tiếng anh : Novoland: Pearl Eclipse
Nguyên tác : Tiêu Như Sắt
Sản xuất : Gia Hành & Tencent
Đạo diễn : Kim Sa
Giám chế : Cao Sâm, Lý Nhĩ Vân
Chỉ đạo mỹ thuật : Thiệu Xương Dũng
Chỉ đạo tạo hình : Trần Cố Phương
Thiết kế tạo hình : Phương Tư Triết

Diễn viên:
Dương Mịch vai Diệp Hải Thị
Trần Vỹ Đình vai Phương Chư
Từ Khai Sính vai Đế Húc
Trần Tiểu Vân vai Tử Trâm, Đề Lan
Vương Sâm vai Phương Trạc Anh
Viên Vũ Huyên vai Chá Lưu

Nội dung
“Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân” xoay quanh cuộc đời của nàng Hải Thị (do Dương Mịch thủ vai), lúc nhỏ bị chính cha ruột bắt làm mồi nhử cho tộc người cá để đổi lại trân châu ma ảnh (nước mắt nhân ngư). May mắn thoát chết, Hải Thị được tộc người cá cứu sống nuôi dưỡng, trong một lần vô tình nàng gặp gỡ được Phượng Chư hoạn quan (Trần Vỹ Đình đóng). Hải Thị bèn theo Phượng Chư hồi cung. Lấy thân phận nữ cải nam trang làm thị vệ của Đế Húc (Từ Khai Sính đóng), dần thân phận nàng bại lộ là nữ cải nam trang, Đế Húc nảy sinh tình cảm với nàng. Nàng đứng giữa mối tình giữa Phượng Chư và Đế Húc.

#Dramahocchauphunhan
#TVHOFFICIAL

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

TRUY CẬP FACEBOOK CỦA PHIM ĐỂ CẬP NHẬT PHIM NHANH NHẤT :

Phim : Hộc Châu Phu Nhân
Tên tiếng trung : 斛珠夫人
Tên tiếng anh : Novoland: Pearl Eclipse
Nguyên tác : Tiêu Như Sắt
Sản xuất : Gia Hành & Tencent
Đạo diễn : Kim Sa
Giám chế : Cao Sâm, Lý Nhĩ Vân
Chỉ đạo mỹ thuật : Thiệu Xương Dũng
Chỉ đạo tạo hình : Trần Cố Phương
Thiết kế tạo hình : Phương Tư Triết

Diễn viên:
Dương Mịch vai Diệp Hải Thị
Trần Vỹ Đình vai Phương Chư
Từ Khai Sính vai Đế Húc
Trần Tiểu Vân vai Tử Trâm, Đề Lan
Vương Sâm vai Phương Trạc Anh
Viên Vũ Huyên vai Chá Lưu

Nội dung
“Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân” xoay quanh cuộc đời của nàng Hải Thị (do Dương Mịch thủ vai), lúc nhỏ bị chính cha ruột bắt làm mồi nhử cho tộc người cá để đổi lại trân châu ma ảnh (nước mắt nhân ngư). May mắn thoát chết, Hải Thị được tộc người cá cứu sống nuôi dưỡng, trong một lần vô tình nàng gặp gỡ được Phượng Chư hoạn quan (Trần Vỹ Đình đóng). Hải Thị bèn theo Phượng Chư hồi cung. Lấy thân phận nữ cải nam trang làm thị vệ của Đế Húc (Từ Khai Sính đóng), dần thân phận nàng bại lộ là nữ cải nam trang, Đế Húc nảy sinh tình cảm với nàng. Nàng đứng giữa mối tình giữa Phượng Chư và Đế Húc.

#Dramahocchauphunhan
#TVHOFFICIAL
4.93