Hòa tấu Last Carnival – Ban nhạc cụ MECThe 1st performance on stage in my life 😡

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu