Học sinh Nguyễn Tri Phương hát múa bài Doremon, 14 Sep 2019, tại C3 Nguyễn Huệ, Huế.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua