HÌNH MẪU I Nguyễn Văn Bảy I Đại tá, Anh hùng phi công bắn rơi 7 máy bay MỹAnh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vị anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Bảy là phi công đạt cấp Ace trong chiến tranh chống Mỹ.

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong