Hình ảnh Team Building P.2Phần 2 – Gala Diner và ra về bắt đầu cuộc trường chinh

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the