Hello Việt Nam (Múa nón truyền thống Việt Nam)///Lễ hội văn hóa tại Đại học Công Trình, Haerbin, Hắc Long Giang.
–Hằng năm các trường Đại học thường tổ chức lễ hội văn hóa, tại đây quy tụ những tiết mục văn nghệ và những món ăn đặc sắc của tất cả các quốc gia có du học sinh đang theo học tại trường. Và đây là video tiết mục múa nón truyền thống của Việt Nam.
Tên bài hát : #Hello Việt Nam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua