Hé lộ di thư của Thứ trưởng Lê Hải An khiến Phùng Xuân Nhạ hoang mangHãy xem thêm thông tin tại:
#thờibáosàigòn #lêhảian #bộgiáodục
Hôm nay ngày 17/10/2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An đã rơi từ tầng 8 xuống đất và ra đi. Trong video của chúng tôi có nội dung những điều Thứ trưởng Lê Hải An nói lời sau cùng, thông tin này chắc chắn sẽ khiến Phùng Xuân Nhạ hoang mang.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc