Hè 2018 – Múa Nụ Cười – улыбка.Nhạc
Hè 2018 – Múa tập thể: Nụ Cười

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua