Hậu trường quay thực hành diễn xuất trước ống kínhHọc phải đi đôi với thực hành nên 21CEN luôn tạo điều kiện thực hành diễn xuất tốt nhất cho các bạn học viên đã và đang theo học.
#thuchanhdienxuat #quaytieupham #21cenmedia

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich