Hậu trường cảnh quay MV Con Về Bên Mẹ Quan Âm của Hồ Minh Đương tại chùa Bửu Liên ở Long Thành

Hậu trường cảnh quay MV Con Về Bên Mẹ Quan Âm của Hồ Minh Đương tại chùa Bửu Liên ở Long Thành


Hậu trường cảnh quay MV Con Về Bên Mẹ Quan Âm của Hồ Minh Đương tại chùa Bửu Liên ở Long Thành

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hậu trường cảnh quay MV Con Về Bên Mẹ Quan Âm của Hồ Minh Đương tại chùa Bửu Liên ở Long Thành
5.00