HATC DANCE PRESENTATION TEAM BUILDING 08/16-17/2019August 16/17 2019
HATC Team building
First team building of HATC Al-khobar
Created with Wondershare Filmora

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the