Hát sli tượng đài Hoàng Văn Thụ 12/9/2019 âm lịchHát sli chợ tình công viên Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn tổ chức ngày 12/9/2019 âm lịch.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem