Hát Sli Giao Duyên Bên Công Viên Hoàng Văn ThụNgày 12-08 Âm Lịch hàng năm lễ hội Hát Sli Lạng sơn được tổ chức diễn ra tại Công vien tượng đài Hoàng Văn Thụ. Hát Sli là một nét Văn hoá của…

Từ khóa liên quan: Hát Sli Lạng sơn,Hatslilangson,Hát Sli công viên hoàng văn thụ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem