Hát sli đám cưới nhà ông Sanh ở Khánh Dương – MaDrak

Hát sli đám cưới nhà ông Sanh ở Khánh Dương – MaDrak


lần đầu tiên làng này được xem hát sli trong đám cưới

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới
4.17