Hát Múa "Hào Khí Việt Nam"- Khai giảng năm học 2019-2020 THPT Bắc BìnhTiết mục múa hát Hào khí Việt Nam do các em trong đội văn nghệ thể hiện trong ngày Khai giảng năm học 2019-2020 trường THPT Bắc Bình

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua