Hát múa đón nhận Trường Tiểu học Thành Long đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua