Hát múa “ Điều em muốn”Chương trình “Summer Festival 2016” tổng kết khóa học của hơn 800 học sinh tham gia CLB hè tại trường PTQT Newton (26.7.2016). (Học sinh khối 4 múa, học sinh khối 1, 5 hát)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua