#Hát múa Ca ngợi Hồ Chủ Tịch.Tiết mục văn nghệ hát múa Ca ngợi Hồ Chủ tịch chào mừng hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống. Đội văn nghệ giáo dục thị trấn thể hiện.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua