Hát lượn đám cưới II Lượn kết 5 – Lục Văn Tòng & Chu Thị Luyên II Cao Bằng

Hát lượn đám cưới II Lượn kết 5 – Lục Văn Tòng & Chu Thị Luyên II Cao Bằng


Từ ngày 24 tháng 03 năm 2020 kênh youtube Giai Điệu Lượn Then bắt đầu phát hành 28 bài hát lượn được ghi hình và thu trực tiếp tại gia đình Bác Nông…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới