Hành Trình Từ Trái Tim: Chương Trình Dẫn Dắt Giới Trẻ Lập Nghiệp Của Đặng Lê Nguyên VũLà một doanh nhân thành công, Đặng Lê Nguyên Vũ mong muốn lấy kinh nghiệm của mình để truyền cảm hứng cho giới trẻ. Đặc biệt là lớp người đang…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung