Hàng ngàn người Hồng Kông tuyên bố lập Chính phủ lâm thờiTối 4/10/2019, hàng ngàn người Hồng Kông tụ tập ở một trung tâm thương mại và một số địa điểm khác cùng nhau đọc một bản tuyên bố thành lập…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem