Hàm lấy ra giá trị duy nhất, lọc trùng trong danh sách.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe