Hajan Laan Luic Malam | Ikan | Mưa Lạnh Tàn Canh | Cham VersionHajan Laan Luic Malam

Cuak/Sáng tác: Vũ Thanh
Panuec Cam: IdR
Adaoh/Trình bày: Ikan

Playback by Motif Music Group
Link Official:
___
Lirik: (dalam widio).
___
Để tra từ vựng, các bạn truy cập vào website: hoặc tải app Cdict (từ điển Chăm) trên App Store hoặc Google Play về để sử dụng trên thiết bị di động của mình. Các bạn vào App Store hoặc Google Play và tìm kiếm với từ khóa: “inalang”, “từ điển Chăm” hoặc “Cham dictionary” thì sẽ ra app các bạn đang cần.

For vocabulary, please visit to search the online dictionary. You can also download the Cdict app (Cham Dictionary app) via the App Store or Google Play for whichever device you use. Search for one of the following key words: “inalang”, “Cham dictionary” or “từ điển Chăm” in the App Store or Google Play, and you will find the app you are looking for.

___
Work for save the Cham language and make it great again.
Thanks for your support.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da