Hải yến cùng các bạn và cô giáo tập múa cho ngày khai giảngBé hải yến và cô giáo với các bạn tập múa để biểu diễn cho ngày khai giảng của trường

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua