Hai người đàn bà làm thịt một con cá….Từng học nói láo và ăn cắp tại Học Viện Cao Cấp, bị đi tù vì trội cướp tài sản . Mọi người hãy nghe với thái độ cảnh giác và dè dặt…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu