Hài kịch xưa: Tiếng cười Sài Gòn 2 1994 (Hồng Nga, Ngọc Giàu, Hồng Vân,…)Tiếng cười Sài Gòn
Nghệ sĩ: Hồng Vân, Hồng Nga, Kim Ngọc, Duy Phương, Bảo Chung, Ngọc Giàu, Thanh Hoài,….
#LVAK
#HongVan
#HongNga
Bản quyền video của Lưu Vũ Anh Khoa
Không sao chép reup dưới mọi hình thức.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich