Hài Kịch "Ngao Sò Ốc Hến"| Hoài Linh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Chí Tài

Hài Kịch "Ngao Sò Ốc Hến"| Hoài Linh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Chí Tài


Hài Kịch “Ngao Sò Ốc Hến” (Nguyễn Thành Châu)

Hoài Linh – Quan Huyện
Phi Nhung – Thị Hến
Mạnh Quỳnh – Trùm Sò
Kim Ngọc – Bà Huyện
Chí Tài – Lý Trưởng Hà
Calvin Hiệp – Thầy Đề
Đoan Thy – Bà Đề
Quốc Tuấn – Lệ Cửu
Trúc Lam – Cua
Hoàng Đạo – Lệ Bất
Mai Voi – Bà Lý

#hoàilinh #phinhung #manhquynh
©2004 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel ( đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Thuy Nga Youtube:
☞ Thuy Nga Karaoke:
☞ Thuy Nga Radio:
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube:
☞ Facebook:
☞ Instagram:
☞ Website:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo
4.47