Hài Kịch Đàn Ông Cũng Khóc – Minh Béo, Hoa Trần, Lê Ngọc Toàn, Chí Thiện, Hồng Thanh, Diệu Hương….

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich