Hài kịch bạo lực học đường- Khi Tôi 18 Khối 12 trường THPT Cát HảiHài kịch bạo lực học đường do khối 12 trường THPT Cát Hải dàn dựng trong dịp tham dự hội thi khi tôi 18 niên khóa 2010- 2013

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich