[ Hài công sở ] Phải luôn cười trong mọi trường hợp==========
TopCV là nền tảng kết nối cơ hội sự nghiệp thông qua CV và Profile online với 2 triệu ứng viên và 40 nghìn nhà tuyển dụng hoạt động thường xuyên.
Website:
Fanpage:
==========
Trải nghiệm tính năng Profile:
Trải nghiệm mẫu CV miễn phí
Tải app để tạo Profile cá nhân và tìm việc đơn giản:
IOS:
Android:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong