Hai bện.h nhân COVID-19 điều trị tại Huế âm tín.h lần 1

Hai bện.h nhân COVID-19 điều trị tại Huế âm tín.h lần 1


Đến ngày 5 . 4, qua xé‌t ngh‌iệm, hai bện‌h nhân người Anh số 30 và 31 hiện c.ách l.y, điều trị tại cơ sở 2 bện‌h việ‌n Trung ương Huế cho kết…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đến ngày 5 . 4, qua xé‌t ngh‌iệm, hai bện‌h nhân người Anh số 30 và 31 hiện c.ách l.y, điều trị tại cơ sở 2 bện‌h việ‌n Trung ương Huế cho kết…